Ośrodki leczenie uzależnień.

Ośrodki leczenie uzależnień. Przychodnia Psychoterapii Profilaktyki i Leczenia Uzależnień –dla jednych tego rodzaju nazwa będzie brzmiała na pewno wyjątkowo dziwnie i niezrozumiale, dla innych będzie ona bez wątpienia jedyną słuszną drogą ratunku ich zdrowia, rodziny i pracy.

Ośrodki leczenia uzależnień znajdujące się w naszym kraju niemalże w każdym nieco większym mieście z każdym rokiem odnotowują większy wzrost zainteresowania otrzymaniem pomocy w walce z chorobą alkoholową. Możliwość skutecznego poradzenia sobie z nadużywaniem alkoholu jest dla wielu osób niezwykle pomocnym rozwiązaniem w wyjściu z wielu jakże czasami wyjątkowo drastycznych sytuacji życiowych.

Już od dawna wiadomo, że najlepsze wyniki w leczeniu alkoholizmu odnotowuje się w oparciu o zastosowanie skutecznej i odpowiednio dobranej terapii. Może to być terapia zarówno o charakterze zamkniętym, jaki otwartym, terapia grupowa lub typowa terapia indywidualna, możliwości w tym kierunku jest kilka.

Niektóre ośrodki leczenia uzależnień oferują także terapie o charakterze farmakologicznym. Tego rodzaju leczenie ma przede wszystkim na celu zredukowanie zbyt dużego stanu napięcia wewnętrznego organizmu i poprawę samopoczucia leczonej osoby. Na ogół jednak proces zdrowienia w przypadku choroby alkoholowej odbywa się bez zastosowania różnego rodzaju medykamentów. Jeżeli już ma miejsce leczenie farmakologiczne ma to miejsce w początkowej fazie detoksykacji organizmu chorego, czyli w pierwszym etapie odtruwania jego ciał z nadmiaru alkoholu w nim zawartego w trakcie trwania nazbyt długiego ciągu alkoholowego.

Należy jednak pamiętać i wyraźnie zaznaczyć, że samo odtrucie organizmu nie jest leczeniem z choroby alkoholowej. Informują o tym zazwyczaj wszystkie ośrodki leczenia uzależnień, do których trafiają osoby potrzebujące pomocy.

Właściwym leczeniem choroby alkoholowej jest oczywiście terapia w trakcie, której dochodzi u chorego do zmiany schematu myślenia, jego postawy oraz do nauki w wyrażaniu swych uczuć.

Wiele terapii tego typu uczy także chorego, w jakim kierunku ma podążać dalszy jego rozwój po opuszczeniu ośrodka. Dosyć istotnym czynnikiem wspomagającym dalszy proces trzeźwienia jest możliwość uczestnictwa w grupach Anonimowych Alkoholików. Wspólnota ta działająca niemalże w każdym mieście w doskonały sposób zapewnia wsparcie w długim procesie trzeźwienia. W oparciu o program 12 Kroków Anonimowych Alkoholików zdecydowana większość alkoholików zaczyna akceptować swój nowy stan zmieniając myślenie na temat tej choroby.

Zdobycie nowych umiejętności życiowych pomocnych w rozwiązywaniu powstających problemów przyczynia się do zapewnienia choremu powrotu do życia bez alkoholu i wydaj się być wyjątkowo skuteczne w procesie, jakim jest leczenie alkoholizmu.

ośrodki leczenia uzależnień

ośrodki leczenia uzależnień

Dodaj komentarz