leczenie-alkoholizmu-artukuły

Nawrót choroby alkoholowej

Zaprzestanie spożywania alkoholu, chociażby nawet na dłuższy okres czasu bez wdrażania w życiu alkoholika skutecznego programu zdrowienia. Zdrowienia popartego zaleceniami terapeutycznymi czy też doświadczeniem innych osób mających chorobę alkoholową, na niewiele się zdaje. W celu uzyskania zadowalającego efektu w życiu każdej osoby uzależnionej od alkoholu wymagane jest, bowiem przestrzeganie pewnych zasad. Zasady te wspomagają proces trzeźwienia oraz są w stanie przyczynić się do zapobiegania nieprzyjemnym sytuacjom w życiu alkoholika, jakim jest nawrót choroby alkoholowej.

Sam nawrót choroby alkoholowej nie musi oznaczać powrotu do picia. Jest to raczej powrót do starego stylu myślenia osoby uzależnionej od alkoholu. Nawrót nie bierze się znikąd i dużo wcześniej zawsze zaczynają być mniej lub bardziej widoczne sygnały ostrzegawcze. Po ich wyłapaniu istnieje możliwość przerwania nawrotu choroby. Do licznych sygnałów ostrzegawczych możemy zaliczyć zmiany w samopoczuciu fizycznym i psychicznym oraz zmiany w trybie życia i stosunkach z innymi ludźmi. O ile zmiany w samopoczuciu fizycznym są dokuczliwe jedynie dla samego alkoholika o tyle już zmiany w sferze psychicznej będą widoczne i co gorsza odczuwalne również dla osób z jego najbliższego otoczenia.

Nawrót

Najbardziej typowymi zmianami w sferze fizycznej bywają z reguły krótkotrwałe występowania tzw. „suchego kaca”. Polega to na tym, że osoba uzależniona od alkoholu pomimo tego, że go nie spożywała zaczyna odczuwać w swoim organizmie uczucie jak po spożyciu dużej dawki alkoholu. Będzie to duża suchość w jamie ustnej, obfite pocenie się, krótki i przerywany sen, drżenie rąk a nawet całego ciała, zwiększony niepokój oraz dokuczliwe bóle mięśniowe. W niektórych przypadkach pojawia się znikąd zapach alkoholu a nawet jego smak w kawie lub innych napojach. W nawrocie alkoholowym dosyć często występują również sny alkoholowe, w których osoba uzależniona od alkoholu powraca do picia. Może pojawić się znaczna i niczym nie wytłumaczalna utrata apetytu lub jego bardzo duże wzmożenie.

W przypadku zmian w samopoczuciu psychicznym zaczynają pojawiać się niekontrolowane wybuchy impulsywności i stany napięcia lub rozdrażnienia. W niektórych przypadkach może wystąpić niczym nieuzasadniony bardzo duży lęk, wymagający niekiedy nawet leczenia farmakologicznego. Zaczyna być widoczna huśtawka nastroju od bardzo dużej euforii do stanu dużego smutku czy nawet przygnębienia. Pojawia się zanik radości z życia na trzeźwo i wzrasta poczucie szarości i olbrzymiej monotonii. W pewnych przypadkach rośnie zagubienie i pojawia się odczucie wrogości do świata. W nawrocie zaczyna się uwidaczniać coraz bardziej obojętność i apatia oraz strata motywacji do działania. W miejsce chęci do działania pojawia się użalenie się nad samym sobą „nikt mnie lubi”, „nic mi się nie udaje”, „nie mam przyjaciół”.

W przypadku nastąpienia zmian w trybie życia zaczyna być widoczne przepracowywanie się i ucieczka w pracę. Próby odejścia od przyjętych w rodzinie pewnych zwyczajów wspólnie wykonywanych, zaczyna pojawiać się coraz bardziej widoczna ucieczka w samotność. Utrata umiejętności wypoczynku i relaksu.

Jeżeli pojawiają się powyższe objawy, bezwzględnie konieczne jest jak najszybsz wznowienie leczenia w celu zatrzymania nawrotu.

Nawet jeśli dnan osoba wróciła do picia, zmiast ją obwiniać, należy ją zmotyować do jak najszybszego wznowienia leczenia. Sama nie da sobie rady.

Zachęcam do kontaktu z prywatnym ośrodkiem terapii uzależnień w Dziwnówku. Posiadamy duże doświadczenie w pomaganiu osobom będącym w nawrocie choroby alkoholowej.

Zadzwoń : 606 494 846 

Nawrót choroby alkoholowej

Nawrót choroby alkoholowej