leczenie-alkoholizmu-artukułyprywatny ośrodek

Leczenie przymusowe alkoholika

W obecnych czasach coraz częściej spotykamy na swojej drodze alkoholików. Choroba ta jest plagą społeczną, może ona zaatakować każdego nie zależnie od płci, rasy czy statusu materialnego. Jest ona ogromnym problemem nie tylko dla osób uzależnionych ale także dla ich rodzin. Często zdarza się, że w wyniku  środka odurzającego osoba uzależniona staje się agresywna i stosuje przemoc wobec rodziny. Jednak często osoba chora nie zgadza się na leczenie. Wtedy to jedynym ratunkiem dla takich domów jest skierowanie wniosku do gminy, w celu zarządzenia przymusowego leczenia alkoholika.

Wniosek o leczenie przymusowe alkoholika

Kiedy wniosek zostaje przyjęty, uzależniony zostaje zaproszony do specjalnej komisji, która mam za zadanie ustalić jaki jest rzeczywisty stan chorego.  Po wypełnieniu stosownych papierów członkowie komisji występują do sądu rejonowego o leczenie przymusowe alkoholika. Sad rejonowy, wszczyna  proces i po przeanalizowaniu stosownych danych orzeka o obowiązku poddania się leczeniu w ośrodku odwykowym zapada. Gdy uzależniony nie stawia się na rozprawę, sąd zarządza przymusowe doprowadzenie takiej osoby przez policję. W czasie rozprawy zapada postanowienie, w którym to sąd wzywa osobę uzależnioną do stawienia się na leczenie alkoholizmu w określonym dniu i w konkretnym zakładzie odwykowym. Ponadto sąd może orzec, że leczenie przymusowe będzie odbywać się w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

Skierowanie osoby na leczenie odwykowe, bez jego woli jest rzeczą trudną. Terapeuci borykają się wtedy nie tylko z nałogiem osoby uzależnionej, ale także z jego złością, manipulacja i agresją. W takich przypadkach zazwyczaj stosuje się tzw. miting rodzinny w ośrodku terapeutycznym. Jest to szczególny sposób konfrontacji osoby uzależnionej z faktami dotyczącymi jej choroby. Każdy z członków rodziny przytacza fakty świadczące o uzależnieniu, a zarazem wyraża swoje uczucia i emocje z tym związane.  Zdarza się, że takie spotkanie uprzytamnia osobie uzależnionej, jaką krzywdę wyrządza rodzinie i uzależniony poddaje się leczeniu. Należy jednak pamiętać, że chory nie może negocjować warunków terapii.

Leczenie przymusowe alkoholika – podsumowanie.

Leczenie przymusowe alkoholika  to dobre wyjście dla rodzin, którym zależy na osobie uzależnionej. Jednak w inny sposób nie potrafią  jej pomóc, z powodu braku jej chęci do walki z nałogiem, który niewątpliwie niszczy osobę uzależnioną. Nie zawsze jednak ta forma leczenia przynosi oczekiwane skutki. Jeżeli osoba uzależniona nie widzi problemu w swoim zachowaniu ciężko przekonać ją, że jest inaczej. Terapeuci ośrodków odwykowych są jednak coraz lepiej przygotowani na takie sytuacje i dają z siebie wszystko, aby pomóc chorej osobie, a przede wszystkim jej rodzinie.

Leczenie przymusowe alkoholika to sprawa którą naprawdę idzie załatwić. Warto też przeczytać artykuł jak zmotywować alkoholika do podjęcia leczenia

prywatny ośrodek

Leczenie przymusowe alkoholika. Co robić gdy alkoholik nie chce się leczyć? Leczenie przymusowe alkoholika, należy zgłosić się w komisji przeciwalkoholwej