Leczenie alkoholizmu Kraków

Uzależnienie od alkoholu może dopaść każdego: kogoś z naszych bliskich, kogoś z rodziny czy też w końcu nas samych. Alkoholikiem może być każdy. Także TY. To bardzo trudna choroba. Musisz mieć wiele odwagi aby przyznać się do tego, że jesteś uzależniony od alkoholu. Jednak dopiero pełne przyznanie się do tego stanu rzeczy pozwoli na skuteczne leczenie alkoholizmu Kraków.

Leczenie alkoholizmu Kraków

Placówki tego rodzaju dostępne są w każdym większym mieście. W wielu mniejszych miastach zamiast typowej placówki leczenia uzależnień działa punkt terapeutyczny. W nim co najmniej raz w tygodniu przyjmuje specjalista od choroby alkoholowej lub innego rodzaju uzależnień. Po kontakcie i zdiagnozowaniu choroby alkoholowej następuje dalsze pokierowanie osoby nadużywającej w swym życiu alkoholu. Osoba ta w zależności od stadium zaawansowania może zostać skierowana przez specjalistę na leczenie zamknięte trwające kilka tygodni z dala od obecnego środowiska. Może zostać także wdrożony indywidualny program terapeutyczny polegający, na co miesięcznych lub co tygodniowych wizytach kogoś uzależnionego w gabinecie terapeutycznym.

Skuteczne leczenie alkoholizmu Kraków polega w głównej mierze na przedstawieniu osobie uzależnionej innych.  Dla niej bardziej odpowiednich form rozwiązywania pojawiających się w jej życiu problemów. Przypomnienie i ponowne ukazanie faktu, iż istnieje możliwość funkcjonowania bez potrzeby spożywania alkoholu. I bez ponoszenia przykrych konsekwencji z tym związanych to jedna z podstawowych metod odnoszących się do skutecznych działań leczenia alkoholizmu.

Leczenie alkoholizmu

Wieloletnie doświadczenie specjalistów z innych krajów ukazało, że najlepsze efekty są osiągane tylko wówczas, gdy wraz z terapią grupową uczestniczysz w spotkaniach AA. Poza akceptacją, zyskać możesz możliwość poznawania skutecznego radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych bez potrzeby sięgania po alkohol.

W oparciu o pracę nad programem Dwunastu Kroków AA z biegiem czasu zaczyna następować pogłębienie tożsamości alkoholika i jego znaczny rozwój osobisty. Jednym z podstawowych kluczy do sukcesu, jakim jest skuteczne leczenie alkoholizmu kraków w odniesieniu do pracy nad programem Dwunastu Kroków AA jest uczciwość względem samego siebie i przestrzeganie zasad programu. Otóż Program Dwunastu Kroków i Dwunastu Tradycji Anonimowych Alkoholików jest niezmienny od dnia ich spisania i opublikowania w 1946 roku. Podstawowego rodzaju literaturą wspólnoty Anonimowych Alkoholików jest książka nosząca tytuł „Anonimowi Alkoholicy”. W oparciu o zamieszczone w niej informacje i doświadczenie trzeźwiejących alkoholików realizowana jest droga powrotu do zdrowego życia.

Leczenie NFZ: Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień  ul. Babińskiego 29   30-393 Kraków  tel.: 0-12 652 45 18

lub prywatne leczenie nad morzem : www.psychoterapia24.pl

Leczenie alkoholizmu Kraków

Leczenie alkoholizmu Kraków