Leczenie z alkoholizmu

Leczenie z alkoholizmu Dla zdecydowanej większości osób, mających nieco znaczniejsze problemy z nadużywaniem alkoholu leczenie z alkoholizmu wydawać się może czymś zupełnie irracjonalnym. Tego rodzaju zachowanie wynika zazwyczaj z jednego z systemów rządzących w procesie uzależnienia. Systemem tym jest system iluzji i zaprzeczeń. Jego działanie polega na postrzeganiu świata przez osobę uzależnioną w sposób wyjątkowo…