Leczenie dla alkoholików

Dla przeważającej większości osób leczenie dla alkoholików w jednoznaczny sposób utożsamia się z czymś wyjątkowo mało przyjemnym. W ich pojęciu jest to choroba, przypadłość, brak silnej woli, niewystępującej lub takiej, która nie powinna wystąpić pośród bliskich im osób. Dotyczy to zwłaszcza osób zajmujących nieco poważniejsze stanowiska. Niestety prawda dotycząca tej choroby potrafi być czasami dla…