Zamknięty ośrodek leczenia uzależnień

Zamknięty ośrodek leczenia uzależnień

Leczenie alkoholizmu osób uzależnionych od alkoholu może w naszym kraju przybrać dwojakiego rodzaju formę. Jedną z nich będzie leczenie terapeutyczne wykorzystujące zamknięty ośrodek leczenia uzależnień, inną formą jest typowe leczenie w miejscu zamieszkania.

Leczenie to polega na jednorazowej wizycie w okresie jednego tygodnia lub jednego miesiąca u psychoterapeuty prowadzącego proces leczenia.

Istnieje możliwość także zastosowania rozwiązań pod postacią tak zwanej grupy wsparcia wspomagającej początkowy proces trzeźwienia czy też nie picia osoby uzależnionej od alkoholu. Grupa ta jak już sama nazwa może wskazywać poza udzielaniem wsparcia w początkowym etapie trzeźwienia ma również za zadanie uzmysłowienie osobie uzależnionej, że takich osób jak ona jest zdecydowanie więcej. Ma to przede wszystkim na celu przyczynienie się do jej większej akceptacji samego siebie, jako alkoholika. Odnalezienie tożsamości osoby uzależnionej jest dosyć istotnym procesem pozytywnie wpływającym na długi okres trzeźwienia. Warto zaznaczyć w tym miejscu, że im mocniejsze będzie tego rodzaju poczucie tym pewniejsza będzie chęć powrotu do życia pozbawionego alkoholu.

Zamknięty ośrodek leczenia uzależnień

Pomimo faktu, iż alkoholizm jest chorobą śmiertelną to można jednak doskonale z nią żyć stosując się do zasad zdobytych w tego rodzaju terapii lub terapii, którą stosuje zamknięty ośrodek leczenia uzależnień. Obie terapie, bowiem mają za zadanie jeden główny cel, jest nim pomoc alkoholikowi w powrocie do normalnego życia i chęci zaprzestania dalszego picia alkoholu. Skuteczne leczenie alkoholizmu w obu przypadkach jest wartością nadrzędną. Warto też zaznaczyć, iż tak jak obowiązują pewne przepisy i metody działania w szpitalach czy też innego rodzaju placówkach leczniczych tak i tu obowiązuje regulamin i tzw. kontrakt zawierany z lekarzem terapeutą prowadzącym całą grupę lub jednego pacjenta. Każdy ośrodek leczenia uzależnień posiada swój wewnętrzny regulamin. W regulaminie tym zapisane jest, jakie ma prawa jak i obowiązki osoba przebywająca na terenie ośrodka. Osoba uzależniona przebywająca na terenie zamkniętego ośrodka leczenia uzależnień, teoretycznie rzecz biorąc nie ma możliwości spożywania alkoholu. Każde złamanie, nieprzestrzeganie tego punktu regulaminu może poskutkować natychmiastowym wydaleniem delikwenta poza teren ośrodka.

Zamknięty ośrodek leczenia uzależnień

Innym równie restrykcyjnie przestrzeganym punktem przez zamknięty ośrodek leczenia uzależnień jest zakaz korzystania z telefonów komórkowych. Dostępne to może być w szczególnych przypadkach wyłącznie w oparciu o indywidualnie udzieloną zgode lekarza terapeuty diagnozującego dany przypadek. Zgodnie z jedną z maksym odnoszących się do tego, iż coś się zaczyna i coś się kończy to samo dotyczyć będzie pobytu osoby uzależnionej w tego rodzaju ośrodku. Po kilkutygodniowym pobycie w nieco „kloszarnianych” warunkach przychodzi okres, kiedy alkoholik musi opuścić bezpieczny i pozbawiony pokus alkoholowych teren ośrodka. To, w jakim stopniu będzie potrafił on dawać sobie radę w dalszym życiu bez sięgania po alkohol w znacznej mierze zależy od tego, w jakim stopniu i z jakim zaangażowaniem poddał się odbywanej przez siebie terapii.

Zamknięty ośrodek leczenia uzależnień
Zamknięty ośrodek leczenia uzależnień